Archaeologia historica 2015, vol. 40, iss. 2

Image
Year
2015
Publication year
2015
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Note
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long. Jazykové korektury Alena Benešová (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština).
Topic
Page Title
331-351 Prezentace archeologických památek v Čechách : archeologické areály in situ – příklady z Pražského hradu a Vyšehradu Boháčová, Ivana | pdficon
Page Title
353-367 Hradba jako kulturněhistorický problém: barokní fortifikace pražského levobřeží v písemnostech fortifikační komise Českého místodržitelství Hasilová, Pavla; Hasil, Jan | pdficon
Page Title
369-393 Nový hrad u Kunratic v Praze : výzkum a obnova zanikající hradní stavby Podliska, Jaroslav; Semerád, Matouš | pdficon
Page Title
395-427 Hrad Zvíkov jako torzální architektura Varhaník, Jiří | pdficon
Page Title
429-455 Výzkum a dokumentace zříceniny hradu Přimda : aplikace dokumentačních a prospekčních metod v areálu hradní zříceniny Sokol, Petr | pdficon
Page Title
457-473 Dokumentace reliktů předhradí hradu Strádova (okres Chrudim) Musil, Jan; Netolický, Petr | pdficon
Page Title
475-491 Nález mobilního penězokazeckého vybavení na hradě Žampach (okres Ústí nad Orlicí) Cejpová, Miroslava; Hložek, Martin | pdficon
Page Title
493-505 Dva opevněné objekty u Bernartic (okres Písek) : k otázce jejich vztahu, funkční interpretace a souvislostí Gersdorfová, Zlata; Hložek, Josef; Menšík, Petr; Procházka, Milan | pdficon
hidden section Tvrze na Rakovnicku
Page Title
507-533 Tvrze na Rakovnicku Novák, David; Vařeka, Pavel | pdficon
Page Title
535-551 Revitalizace hradní zříceniny Rokštejn a perspektivy jejího kulturního využití Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav | pdficon
Page Title
553-581 Stavební vývoj a dispozice předhradí hradu Skály : příspěvek k poznání předhradí menších hradů Belcredi, Ludvík | pdficon
Page Title
583-595 Výskum hradu Dobrá Niva v rokoch 2013 a 2014 Beljak Pažinová, Noémi; Beljak, Ján; Šimkovic, Michal | pdficon
Page Title
597-611 Archeologický výskum hradu Gýmeš v rokoch 2013–2014 Bielich, Mário; Elgyütt, Jozef | pdficon
Page Title
613-637 Príspevok k budovaniu opevnení po mongolskom vpáde na Spiši Janovská, Magdaléna; Olejník, Vladimír | pdficon
Page Title
639-659 K interpretaci archeologického výzkumu baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj | pdficon
Page Title
661-681 Varianty metodiky prezentácie hodnotných vrstiev a nálezov interiéru Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch Botek, Andrej; Erdélyi, Róbert; Vachová, Barbora | pdficon
Page Title
683-689 Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici Bóna, Martin; Barta, Peter | pdficon
Page Title
691-709 Chronometrický výskum murív Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom Barta, Peter; Bóna, Martin; Keleši, Marián | pdficon
Page Title
711-731 Kamenárske značky z Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav; Pivko, Daniel | pdficon
Page Title
733-777 Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy Pomfyová, Bibiana | pdficon
Page Title
779-797 Torzální architektura v historickém jádru Plzně na příkladu špitálního kostela sv. Máří Magdaleny Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Waldmannová, Marcela | pdficon
Page Title
799-817 K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov) Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
Page Title
819-837 Ke stavu poznání stavebních dějin bývalého kláštera premonstrátek Rosa Coeli v Dolních Kounicích : nález románského obytného objektu pod stavbou barokního konventu Merta, David; Peška, Marek | pdficon
Page Title
839-855 Panenský klášter v Doubravníku Staněk, Pavel | pdficon
Page Title
857-875 Nálezy keramiky z obranných priekop mesta Žilina Španihel, Samuel | pdficon
Page Title
877-893 Banskobystrický stredoveký a novoveký vodovod vo svetle archeologických nálezov a písomných prameňov Mácelová, Marta | pdficon
Page Title
895-911 Nález židovské rituální lázně – mikve – v Chrudimi : záchranný archeologický výzkum na Jánském předměstí v roce 2013 Frolík, Jan; Pecinovská, Monika; Vepřeková, Jana | pdficon
Page Title
913-927 Kožené artefakty z České ulice v Brně Hoch, Aleš; Staněk, Pavel | pdficon
Page Title
929-939 Stredoveký meč z obce Bohdan Rakhivského rajónu Zakarpatskej oblasti Ukrajiny Prochnenko, Ìgor Anatolìjovič; Kalìnìčenko, Vìtalìj Andrìjovič | pdficon
Page Title
941-955 Medailonové kachle z Javorníka Tymonová, Markéta | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
957-960 František Kašička osmdesátníkem Nechvátal, Bořivoj | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
961-965 Zkratky | pdficon
Page Title
[970]-[971] Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon