Hrad Zvíkov jako torzální architektura

Title: Hrad Zvíkov jako torzální architektura
Variant title:
  • Zvíkov castle as an example of ruined architecture
  • Die Burg Zvíkov (Klingenberg) als Torsalarchitektur
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 395-427
Extent
395-427
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Zvíkov patří k nejvýznamnějším českým hradům. Dosavadní literatura se soustředila na architekturu královského paláce s Hlízovou věží a kaplí, zatímco ostatní části hradu zůstávaly na okraji zájmu. Zcela nedostatečné je archeologické poznání hradu, přičemž ani úseky zdiva, které byly staticky zajišťovány v souvislosti se zatopením údolí Vltavy a Otavy, nebyly předtím odborně dokumentovány. Příspěvek se zaměřuje na analýzu torzálně dochovaného hradebního systému hradu, upozorňuje na některé, v literatuře doposud opomíjené jevy a navrhuje jejich nové interpretace.
Zvíkov counts among the most important Czech castles. Until now, specialist literature has covered the architecture of the royal palace with the Bulb tower, while the remaining parts of the castle have been sidelined. Archaeological research into the castle appears insufficient; even the parts of masonry that were reinforced in connection with the flooding of the valley of the Vltava and Otava rivers had not been documented in specialist terms. This contribution focuses on the analysis of the fortification system that has been partially preserved, points out phenomena previously neglected by specialist sources and proposes their new interpretations.