Architektonický vývoj Brna ve 13. století

Title: Architektonický vývoj Brna ve 13. století
Variant title:
  • Die architektonische Entwicklung von Brünn im 13. Jahrhundert
  • Architectural Development of Brno in the 13th Century
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 81-91
Extent
81-91
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá stavbami, které ve 13. století stály, byly přestavovány nebo vznikaly v obvodu městských hradeb. Na základě písemných, grafických, archeologických pramenů a dochovaných zdiv a architektonických článků se snaží stručně nastínit vznik a vývoj architektury v daném období. Článek předkládá názory jednotlivých badatelů na historický i stavebně-historický vývoj staveb a jejich stylové zařazení.
The contribution focuses upon buildings that existed, were being reconstructed or constructed in the 13th century on the perimeter of the Brno town walls. Drawing on written, graphic and archaeological sources, preserved masonry and architectural elements, the author attempts to outline the origin and development of architecture in the period. The article presents views of major scholars on the historical and construction-historical development of buildings and their style classification.