Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání

Title: Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání
Variant title:
  • Transliteracy: new perspective of information education
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 151-167
Extent
151-167
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek s názvem Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání se zabývá fenoménem transgramotnosti, který zatím nebyl v českém prostředí řešen. Na začátku definuje, co to transgramotnost je, porovnává ji s gramotností a rozebírá skutečnosti, které měly vliv na její vznik. Stěžejní kapitola se zabývá vztahem transgramotnosti a dalších specifických gramotností (jako je počítačová, digitální a informační). Na závěr je rozebrán vztah transgramotnosti a vzdělávání, transgramotnosti a knihoven a také jsou uvedeny praktické příklady.
Paper Transliteracy: new perspective of information education is focused on phenomenon of transliteracy, which was not yet solved in Czech environment. In the begining, transliteracy is defined, along with description of facts leading to its origin. The main chapter is dealing with relation of transliteracy and other literacies (computer, digital and informational). Educational side of transliteracy, libraries and transliteracy, along with practical examples is described in the final chapter.
References
[1] 3Ts 2013 Conference: Transliteracy From Cradle to Career. Transliteracy, Technology, Teaching [online]. [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://threetees.weebly.com/index.html

[2] AASL 2012 Fall Forum. AASL: American Asociation of School Librarians [online]. [cit. 2013-03-06] Dostupné z: http://www.ala.org/aasl/conferencesandevents/fallforum/fallforum

[3] About TRG. Transliteracy.com [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: http://nlabnetworks.typepad.com/transliteracy/about.html

[4] ANDRETTA, Susie. Transliteracy: take a walk on the wild side. E-lis: e-prints in library & information science [online]. 2009 [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/14868/1/94-andretta-en.pdf

[5] Beginner's Guide to Transliteracy: Where did the term transliteracy come from? Libraries and Transliteracy [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: http://librariesandtransliteracy.wordpress.com/beginners-guide-to-transliteracy/

[6] BRDIČKA, Bořivoj. Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí. Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2008-09-02 [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10357/KONEKTIVISMUS---TEORIE-VZDELAVANI-V-PROSTREDI-SOCIALNICH-SITI.html

[7] Digital literacy across the curriculum: a Futurelab handbook. Futurelab: innovation in education [online]. 2010, s. 19 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://www2.futurelab.org.uk/resources/documents/handbooks/digital_literacy.pdf

[8] DOLEŽALOVÁ, Jana. Funkční gramotnost – proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-115-5.

[9] DOSTÁL, J. Informační a počítačová gramotnost – klíčové pojmy informační výchovy. In: Infotech 2007 – moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2007, s. 60-65. ISBN 978-80-7220-301-7.

[10] DUNAWAY, Michelle Kathleen. Connectivism: Learning theory and pedagogical practice for networked information landscapes [online]. Bradford: Emerald Group Publishing. 2011, vol. 39, iss. 4, s. 675-685 [cit. 2013-03-26]. ISSN 00907324. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/904949815?accountid=16531

[11] FARKAS, Meredith. Transliteracy from the perspective of an information literacy advocate. Information Wants To Be Free: A librarian, writer and educator reflecting on the profession and the tools we use to serve our patrons [online]. 2010-12-21 [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://meredith.wolfwater.com/wordpress/2010/12/21/transliteracy-from-the-perspective-of-aninformation-literacy-advocate/

[12] General Topich. Transliteracies project: Research in the technological, Social, and Cultural Practices of Online reading [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: http://transliteracies.english.ucsb.edu/post/research-project/the-transliteracies-topic#more-302

[13] Information literacy: definition. Cilip: Chartered Institute of Library and Informaion Professionals [online]. 2006-06-06 [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: http://www.cilip.org.uk/get-involved/advocacy/information-literacy/Pages/definition.aspx

[14] IPRI, Tom. Introducing transliteracy: What does it means to academic libraries? College & Research Libraries news [online]. 2010, vol. 71, iss. 10 [cit. 2013-03-09]. ISSN 2150-6698. Dostupné z: http://crln.acrl.org/content/71/10/532.full

[15] Jak rozumíme informační gramotnosti. IVIG: Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách [online]. 2010-11-16 [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://www.ivig.cz/informacni-gramotnost.html

[16] JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2007. ISBN 978-80-86212-58-6.

[17] JAEGER, Paige. Transliteracy – new librarylingo and what it means for instruction. Library Media Connection [online]. 2011, vol. 30, iss. 2, s. 44-47 [cit. 2013-05-03]. ISSN-1542-4715. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=67022837&lang=cs&site=ehost-live

[18] KOLÁŘ, Zdeněk. Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3710-2.

[19] KOVÁŘOVÁ, Pavla. Seminář o nových médiích a ochraně soukromí. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 2013-03-14]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7234

[20] Literacy. Encyclopedia Britannica [online]. [cit. 2013-05-03] Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/343440/literacy

[21] MOORE, Abby. What Does it Mean to be Literate in the 21st Century? Mountain plains library association [online]. [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://www.mpla.us/documents/handouts/2012/loftus.pdf

[22] RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně a Nakladatelství Georgetown, 2002. ISBN 80-210-2858-0.

[23] SAK, Petr a Karolína SAKOVÁ. Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání. Lupa.cz: Server o českém internetu [online]. 2006-11-28 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/pocitacova-gramotnost-zpusoby-ziskavani/

[24] Seminář IVIG. IVIG: Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách [online]. 2011-11-05 [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://www.ivig.cz/ivig2011.html

[25] SERRES, Alexandre. Transliteracy: a trendy word or a real new perspective for information training? IVIG: Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách [online]. 2011 [cit. 2013-03-06]. Příspěvek z konference. Dostupné z: http://www.ivig.cz/prezentace11/Serres_text_IVIG_2011_angl.pdf

[26] STRIBLING, Elaine. 'Transliteracy' changes the game: East Austin prep academy embraces globaloria. TODO Austin: Multicultural media for all of Austin [online]. 2012-12-11 [cit. 2013-04-06] Dostupné z: http://todoaustin.com/transliteracy-changes-the-game/

[27] THOMAS, Sue, Chris JOSEPH, Jess LACCETTI, Bruce MASON, Simon MILLS, Simon PERRIL a Kate PULLINGER. Transliteracy as Unifying Perspectives. Handbook of Research on Social Software and Developing Community Ontologies [online]. Stylianos Hatzipanagos and Steven Warburton. Hershey, PA: Information Science Reference, 2009, s. 448-465 [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://go.galegroup.com.vlib.interchange.at/ps/i.do?id=GA%7CCX3512600041&v=2.1&u=wash89460&it=r&p=GVRL&sw=w

[28] THOMAS, Sue, Chris JOSEPH, Jess LACCETTI, Bruce MASON, Simon MILLS, Simon PERRIL a Kate PULLINGER. Transliteracy: Crossing divides. First Monday: peer-reviewed journal on the internet [online]. 2007, vol. 12, iss. 12 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2060/1908

[29] THOMAS, Sue. Transliteracy: Reading in the Digital Age. English Subject Centre: The Higher Education Academy [online]. Prosinec 2005, iss. 9 [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://www.english.heacademy.ac.uk/explore/publications/newsletters/newsissue9/thomas.htm#ten

[30] Transliteracies project: Research in the Technological, Social and Cultural Practices of Online Reading [online]. [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: http://transliteracies.english.ucsb.edu/category/research-project

[31] Transliteracy [online]. [cit. 2013-04-06] Dostupné z: http://transliteracy.wikispaces.com/

[32] VRÁNKOVÁ, Eva. Mediální gramotnost. Revue pro média: časopis pro kritickou reflexi médií [online]. 2006, č. 8. Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/medialni_gramotnost.htm

[33] WILKINSON, Lane. Why transliteracy? Libraries and Transliteracy [online]. 2010-12-20 [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://librariesandtransliteracy.wordpress.com/2010/12/20/why-transliteracy/