Charakteristiky rodinného prostředí v rodinách českých a v rodinách arabských obyvatel Izraele : příspěvek k transkulturní analýze

Title: Charakteristiky rodinného prostředí v rodinách českých a v rodinách arabských obyvatel Izraele : příspěvek k transkulturní analýze
Variant title:
  • Family environment characteristics of Czech families and Arabic families of Izraeli citizens : a contribution to transcultural analysis
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. [129]-141
Extent
[129]-141
  • ISSN
    0068-2705
Type: News
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Rodina je tradičním prostředím utváření sociálních vztahů. Jako zprostředkující článek mezi jedincem a společností je nezastupitelnou institucí, která plní významné funkce. Pro dítě je rodina základní socializační jednotkou. Všechny historické pokusy nahradit rodinu něčím jiným zatím ztroskotaly. V moderních státech, mezi které samozřejmě počítáme Českou republiku i Izrael, přešlo mnoho jejích funkcí na jiné společenské instituce. Tím výrazněji vystupuje do popředí skutečnost, že rodina je zejména primární sociální skupinou, která formuje osobnost člověka a chrání ho před tlaky společnosti. Na jedné straně rodina osobnost člověka formuje, na druhé straně osobnost jednotlivých členů determinuje rodinnou atmosféru citovou a výchovnou, někdy je tato atmosféra chápána jako výsledek konstelace proměnných osobnostních, situačních, časových. Rodina je mj. skupinou, v níž se přenášejí tradiční kulturní vzorce chování a která je díky tomu i jednotkou do značné míry konzervativní. Hlavním rysem současné evropské monogamní rodiny podle Horské, 1990, je její snižující se stabilita, vysoká rozvodovost je pouze jejím projevem. Současná podoba arabské i české rodiny a postoj společnosti k rodině jsou výsledkem dlouhodobého vývoje.