Psychometrické vlastnosti české verze Kompozitní škály ranních a večerních typů

Title: Psychometrické vlastnosti české verze Kompozitní škály ranních a večerních typů
Variant title:
  • Psychometric properties of the Czech version of the composite scale of morningness
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, vol. 55, iss. P11, pp. [55]-63
Extent
[55]-63
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Diurnální preference patří mezi důležité individuální charakteristiky. Cílem této studie bylo zjistit psychometrické vlastnosti a časovou stabilitu české verze Kompozitní škály ranních a večerních typů (Smith, Reilly & Midkiff, 1989). Zkoumaný soubor tvořilo 628 studentů ve veku 15-30 let. Cronbachův koeficient alfa pro celý soubor činil 0,86, test-retestová reliabilita po 3 měsících byla 0,85, extrahovali jsme tři faktory. Souvislost mezi věkem a skórem dotazníku nebyla nalezena, podobně ani rozdíly mezi muži a ženami. Česká verze Kompozitní škály má dobré psychometrické vlastnosti a časovou stabilitu.
Diurnal preference is an important individual characteristics. The aim of this study was to assess the psychometric properties and temporal stability of the Czech version of the Composite scale of morningness (Smith, Reilly & Midkiff, 1989). Data were collected from 623 students in a range from 15 to 30 years. For the whole sample, Cronbach's alpha was 0,86, temporal stability after 3 months was 0,85, three factors were extracted. Neither significant relationship between age and mornindness score neither gender differences has been found. The Czech version of the Composite scale has good psychometric properties and temporal stability.
Note
V příloze Kompozitní škála ranních a večerních typů.