Sebepoškozující chování - koncepční a terminologická nejednotnost

Title: Sebepoškozující chování - koncepční a terminologická nejednotnost
Variant title:
  • Self-destructive behavior - deciding on terminology
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, vol. 55, iss. P11, pp. [113]-121
Extent
[113]-121
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Za posledních třicet let vzniklo mnoho koncepcí, definujících a kategorizujících sebepoškozující chování ("Self-destructive behavior"). Rozlišení jednotlivých typů je podobné, ovšem výsledné kategoriální systémy jsou zatíženy značnou terminologickou nejednotností. Zvláště v anglicky psané literatuře se setkáváme s termíny, které jsou používány paralelně a ne vždy se shodnou definicí. Jedná se o: "Self-harming behavior", "Self-injurious behavior", "Self-harm", "Self-injury", "Selfmutilation", "Self-mutilating behavior", "Self-destructive behaviour", "Deliberate self-harm", "Self-wounding", "Self-cutting", "Parasuicide", "Attempted suicide", "Suicide", "Suicidal behavior". Terminologický spor vede k mnoha závažným problémům. Vědci, probírající se akademickou literaturou za účelem statistiky, mohou získat zcela zkreslené informace a výsledky statistického zpracování budou nepoužitelné. Média, ve snaze o poskytnutí ucelených informací, mohou špatně interpretovat výsledky výzkumů. Pro širokou veřejnost to znamená zmatenost a nejasnost v problematice sebepoškozujícího chování, což může vést k prohloubení nechápavého a už tak odmítavého přístupu k jedincům, kteří se poškozují. Je proto nezbytné, aby vědci na mezinárodní úrovni začali používat jednotnou terminologii.
Although there is a vast literature on self-destructive behavior, the controversy over therms is real serious matter causing misunderstandings and misrepresented facts may lead to the common rejection and wrong form of treatment. "Self-harming behavior", "Self-injurious behavior", "Selfharm", "Self-injury", "Self-mutilation", "Self-mutilating behavior", "Self-destructive behaviour", "Deliberate self-harm", "Self-wounding", "Self-cutting", "Parasuicide", "Attempted suicide", "Suicide", "Suicidal behavior" are terms widely used in researches to describe different kinds of selfdestructive behavior. The same language is important and we have to try to be clear and to resolve the issue of which terms to use.