Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence : imaginární trialog J.P. Sartra, C.G. Junga a V.E. Frankla

Title: Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence : imaginární trialog J.P. Sartra, C.G. Junga a V.E. Frankla
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. [103]-112
Extent
[103]-112
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Pocit životní spokojenosti a smysl lidského života patří mezi základní kategorie lidské existence, kterým se filozofie věnuje již od svých počátků. V soudobých psychologických studiích, které shrnují dosavadní poznatky z oblasti well-being, však odkazy na myšlenky dávných i nedávných filozofů a psychologů pohybujících se na pomezí psychologie a filozofie většinou chybějí. Následující článek formou komentovaného imaginárního trialogu obrací znovu čtenářovu pozornost k idejím J. P. Sartra, C. G. Junga a V. E. Frankla a jejich pohledům na smysluplnost lidské existence.
The philosophy deals with the feeling of the life satisfaction and the meaning of life as fundamental categories of a human existence since its beginning. Contemporary psychological studies summarize the knowledge of the well-being without taking into account the most important philosophical theses and concepts. The article written in the form of an imagery annotated trialog calls readers' attention to J. P. Sartre, C. G . Jung and V.E. Frankl's ideas and to their conceptions of the life satisfaction and the life meaning.