Adolescent behavior at an interface between social representations and personal experience

Title: Adolescent behavior at an interface between social representations and personal experience
Variant title:
  • Vliv prolínání sociálních reprezentací a vlastní zkušenosti na chování adolescentů
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, vol. 56, iss. P12, pp. [47]-54
Extent
[47]-54
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Theory of social representations (SRs) by S. Moscovici (1984) provides a comprehensive background that explains how common (social) communicative structures are generated, shared and used in everyday life. We can see the SR as a social system with relatively stable core and more dynamic and changeable periphery. We can expect that both the core and the periphery influence human representation and action, but they participate differently under different conditions. We consider the hypothesis that the roles of certain peripheral parts of social representations become more important in such situations, which are highly familiar and relevant to both the individual and his informal group. In this case the situation and situation-based action are experienced and communicated more and its representations are more elaborated in these interactions. The more general function of core aspects of SRs is essential within subjectively less familiar or quite new situations. Our results support the assumption that the core of social representations and their peripheries participate on individual representations differently, depending on both subjective familiarity and in-group familiarity of the situation.
Teorie sociálních reprezentací (SR) tvoří efektivní nástroj, který umožňuje popsat a vysvětlit, jak člověk pojímá každodenní situace, s nimiž se setkává a v nichž jedná. SR můžeme chápat jako semiotevřený sociální systém, jehož jádro je obecné a relativně stabilní, ale mnoho prvků na okraji tohoto systému (periferii) se velmi dynamicky přetváří v závislosti na konkrétní zkušenosti utvářené v jednání jednotlivých lidí. Komunikace této konkrétní zkušenosti pak může v delší perspektivě podmínit změnu také jádrových částí systému. V naší práci ukazujeme, že vnímání situací, s nimiž má určitá sociální skupina každodenní zkušenost, je více závislé na komunikaci o této zkušenosti v konkrétní skupině, zatímco vnímání situací vzdálených každodenní zkušenosti je více závislé na obecnější a stabilnější jádrové struktuře sociálních reprezentací. Naše výsledky potvrzují předpoklad, že se SR uplatňují na vnímání situace různým způsobem v závislosti na tom, nakolik je určitá situace běžná a významná pro jedince a lidi v jeho bezprostředním okolí, s nimiž svou zkušenost komunikuje.