Osel v době hradištní

Title: Osel v době hradištní
Variant title
Der Esel in der Burgwallzeit
Source document: Dreslerová, Gabriela. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 10-16
Extent
10-16
Type
Article
Language
Czech
Description
Cílem příspěvku je seznámit širší odbornou veřejnost s výskytem needemického zvířecího druhu na slovanském hradisku a spolu s tím představit i sumarizaci prokázaných nálezů ostatků oslů nebo jejich kříženců v pravěku a době dějinné ve střední Evropě. Současně je zde prezentována jedna z možných metod pro přesnější druhové zařazení kříženců koňovitých.
Rights access
open access
License: Not specified license