Předmluva

Title: Předmluva
Variant title:
  • Предисловие
    • Predislovije
Source document: Grepl, Miroslav; Mrázek, Roman; Večerka, Radoslav. Syntactica slavica : vybrané práce ze slovanské skladby. Bauerová, Marta (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972, pp. 5-7
Extent
5-7
Type
Foreword; Afterword
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license