Dramska umjetnost južnih Slavena : (resumé)

Title: Dramska umjetnost južnih Slavena : (resumé)
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. Dramatické umění jižních Slovanů. Část 1, 1918-1941. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1995, pp. 169
Extent
169
Type
Summary
Language
Croatian (hrv)
Rights access
open access
License: N/A