Ruská bohemistka a česká literatura: poněkud opožděná recenze

Title: Ruská bohemistka a česká literatura: poněkud opožděná recenze
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 210-213
Extent
210-213
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Budagova, Ljudmila Norajrovna; Bílek, Jan, ed. O literatuře a kultuře: texty pro Šrámkovu Sobotku. Vyd. 1. Praha: Občanské sdružení Šrámkova Sobotka v nakl. Akropolis, 2012. 233 s. Knihovnička Českého ráje - Sobotka; II. ř., sv. 5. ISBN 978-80-87481-92-9.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.