Náhled do maďarské literárněvědné rusistiky

Title: Náhled do maďarské literárněvědné rusistiky
Variant title:
  • An insight into Hungarian literary Russian studies
Source document: Slavica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. [95]-104
Extent
[95]-104
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Charakteristika vybraných prací z maďarské literárněvědné rusistiky od 80. let 20. století do současnosti. Pozornost je věnována antologiím ruské literatury a kritiky vydaným v Maďarsku, konferencím a sborníkům z nich vzešlým, profilovým sborníkům prací, vybraným monografiím i sepětí maďarského výzkumu s doktorandskými školami.
Characteristics of Hungarian literary works in Russian Studies from the 1980s to the present. Attention is paid to the anthologies of Russian literature and criticism published in Hungary, to conference proceedings, festschrifts and other collecions, as well as selected monographs. The close relations between the Hungarian PhD Schools and Hungarian research are appreciated.