Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova

Title: Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova
Source document: Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. [47]-53
Extent
[47]-53
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autorka se zabývá invertovaným obrazem sovětského fenoménu "nového člověka" v Platonovových románech Čevengur a Kotlovan. Odklony od normy sleduje v rámci vybraných základních atributů "nového člověka" (antiindividualismus, organizovanost, racionalita, potlačení tělesnosti a další). Autorka dospívá k závěru, že převrácení neprobíhá u Platonova vždy na úrovni negace, nýbrž spíše prostřednictvím problematizace ideologických principů, jejich zkosené, někdy travestijní interpretace. Takový způsob literárního zpracování velmi napomáhá porozumění samotnému konceptu "nového člověka".
The authoress deals with an inverted image of the Soviet phenomenon of the "New Man" in Platonov's novels Cevengur and Kotlovan. She keeps under review departures from the norm within the frame of selected fundamental attributes of the "New Man" (anti-individualism, organization, rationality, suppression of materiality and other). The authoress comes to the conclusion that the inversion does not run, according to Platonov's presentation, on negative level, but rather by means of problematization of ideological principles, their shifted, sometimes travesty interpretation. Such a method of literary treatment helps understanding the concept of the "New Man".
References
[1] Figes 2009: Figes, O.: Šeptem. Soukromý život ve Stalinově Rusku. Beta-Dobrovský Ševčík. Praha – Plzeň 2009.

[2] Furmanov 1975: Furmanov, D.: Čapajev. Odeon, Praha 1975.

[3] Gjunter 1999: Гюнтер, Х.: «Счастливая Москва» и архетип матери в советской культуре 30-х годов. In: Страна философоф Андрея Платонова. Проблемы творчества. ИМЛИ РАН, Москва 1999, с. 170–175.

[4] Gurvič 1937: Гурвич, А.: Андрей Платонов. Красная новь, 10/1937, с. 195–233.

[5] Hodrová 2001 Hodrová D. a kol.: …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Torst, Praha 2001.

[6] Chlupáčová-Zadražilová 2005: Chlupáčová, K., Zadražilová, M.: Texty a kontexty Andreje Platonova. Nakladatelství Karolinum, Praha 2005.

[7] Macura 1992: Macura, M.: Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948–1989. Pražská imaginace, Praha 1992.

[8] Overy 2006: Overy, R.: Diktátoři. Hitlerovo Německo a Stalinovo Rusko. Beta-Dobrovský. Ševčík. Praha–Plzeň 2006.

[9] Platonov 1995: Platonov, A. P.: Čevengur. Argo, Praha 1995.

[10] Platonov 1988. Platonov, A. P.: Stavební jáma. Světová literatura, 6/1988, s. 37–108.

[11] Siňavskij 2001: Синявский, А.: Основы советской цивилизации. Аграф, Москва 2001.

[12] Zadražilová 1995: Zadražilová, M.: Cesta k Čevenguru. In: Platonov, A. P.: Čevengur. Argo, Praha 1995, s. 431–447.