Jak poznawać to, co wydaje się być poznane? : Dwie ważne prace o twórczości Jána Kollára

Title: Jak poznawać to, co wydaje się być poznane? : Dwie ważne prace o twórczości Jána Kollára
Variant title:
  • How to discover what seems to be discovered? : Two important works on Jan Kollar's creation
Source document: Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 117-119
Extent
117-119
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kiss Szemán, Róbert. Slovanský Goethe v Pešti: Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2014. 209 s. ISBN 978-80-7304-175-5.
Kollár, Ján. Slávy dcera: báseň lyricko-epická v pěti zpěvích ; Putna, Martin C. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie. Vyd. v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2014. 385 s. Europa; sv. 43. ISBN 978-80-200-2359-9.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.