Preklad a recepcia na slovensko-talianskej osi

Title: Preklad a recepcia na slovensko-talianskej osi
Author: Štubňa, Pavol
Source document: Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 118-119
Extent
118-119
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Šuša, Ivan. Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989: vedecká monografia. Vydanie prvé. Banská Bystrica: Belianum, 2017. 241 s. ISBN 978-80-557-1262-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.