Ainscow, Mel

Name variants:

Ainscow, Mel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Ainscow, Mel. Rozvoj inkluzivních vzdělávacích systémů - jaké existují páky změny?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 33–47.