Ambros, Pavel

Name variants:

Ambros, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Ambros, Pavel. "Ó Východe, jase věčného světla" : příspěvek ke kontextologii studia křesťanského Východu v katolické církvi a hledání nového metodologického východiska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2006, vol. 55, iss. C53, pp. 7–24.