Berounský, Daniel

Name variants:

Berounský, Daniel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 35.

Article
Berounský, Daniel. "Příchod k útočišti" jako vyznání víry tibetského buddhismu. Religio. 2001, vol. 9, iss. 2, pp. 157–180.

Article
Berounský, Daniel. [Bělka, Luboš. Tibetský buddhismus v Burjatsku]. Religio. 2002, vol. 10, iss. 1, pp. 129–131.

Article
Bělka, Luboš; Berounský, Daniel. Burjatský buddhistický obřad "Předloženi tisíce ofěr" u stúpy Dašigomon. Religio. 2001, vol. 9, iss. 1, pp. 25–50.

Chapter
Berounský, Daniel. Katalogy textů a lexikální příručky. In: Berounský, Daniel. Archaická tibetská literatura : (7.–10. století). 2013, pp. 138–154.

Chapter
Berounský, Daniel. Literatura z Tun-chuangu. In: Berounský, Daniel. Archaická tibetská literatura : (7.–10. století). 2013, pp. 26–57.

Chapter
Berounský, Daniel. Mytická vyprávění. In: Berounský, Daniel. Archaická tibetská literatura : (7.–10. století). 2013, pp. 73–137.

Chapter
Berounský, Daniel. Nápisy z císařské doby. In: Berounský, Daniel. Archaická tibetská literatura : (7.–10. století). 2013, pp. 58–72.

Chapter
Berounský, Daniel. Obsah. In: Berounský, Daniel. Archaická tibetská literatura : (7.–10. století). 2013, pp. 3–4.

Chapter
Berounský, Daniel. Obsah. In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 3.

Chapter
Berounský, Daniel. Pohřební obřad podle Motokoffova rukopisu. In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 39–44.

Chapter
Berounský, Daniel. Pohřební obřady v raných dobách tibetské historie. In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 9–21.

Chapter
Berounský, Daniel. Použitá literatura. In: Berounský, Daniel. Archaická tibetská literatura : (7.–10. století). 2013, pp. 158–166.

Chapter
Berounský, Daniel. Použitá literatura. In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 112–118.

Chapter
Berounský, Daniel. Poznámka k přepisům. In: Berounský, Daniel. Archaická tibetská literatura : (7.–10. století). 2013, pp. 5.

Chapter
Berounský, Daniel. Poznámka k přepisům. In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 4.

Chapter
Berounský, Daniel. Představy o smrti a zrození. In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 51–58.

Chapter
Berounský, Daniel. Překlad tibetského výkladu o smrti, mezistavu a zrození. In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 59–66.

Chapter
Berounský, Daniel. Příběhy navrátilců po smrti. In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 75–80.

Chapter
Berounský, Daniel. Seznam zkratek. In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 111.

Chapter
Berounský, Daniel. Stručné vyprávění o životě Lingza Čhökji navrátilé po smrti : (překlad z tibetštiny). In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 81–90.

Chapter
Berounský, Daniel. Sútra o deseti králích zásvětí. In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 91–97.

Chapter
Berounský, Daniel. Tibetská verze Sútry o deseti králích : (překlad vybraných úryvků). In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 98–109.

Book
Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014

Chapter
Berounský, Daniel. Toulavá mrtvola : (překlad tibetského lidového vyprávění). In: Berounský, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 2014, pp. 73–74.