Blahynka, Milan

Name variants:

Blahynka, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Chapter
Blahynka, Milan. Aliterace v české poezii, zvláště nejnovější. In: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. 1972, pp. 315–320.

Article
Blahynka, Milan. Nezvalův Heine. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 169–175.

Article
Blahynka, Milan. Poznámka k recenzní praxi. Slavica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 148–150.