Budilová, Lenka J.

Name variants:

Budilová, Lenka J. (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Budilová, Lenka J.; Jakoubek, Marek; Todorova, Maria. "The historian in the archive is like the anthropologist in the field" : an interview with Professor Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign). Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 89–93.

Article
Budilová, Lenka J.; Jakoubek, Marek. Balkán a antropologická imaginace na Ústavu etnologie FF UK v Praze. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 97–100.

Article
Budilová, Lenka J.. Mary Edith Durhamová. V albánských výšinách: putování za horskými kmeny. Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. 83–85.