Crkal, Jiří

Name variants:

Crkal, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Crkal, Jiří; Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Milo, Peter. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 887–923.

Article
Crkal, Jiří; Černá, Eva. Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 503–521.

Article
Prekop, Filip; Crkal, Jiří; Černý, David; Krištuf, Petr; Peksa, Vojtěch. Nová zjištění průzkumu zakázané krajiny Doupovských hor – zaniklé středověké vesnice. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 27–55.

Article
Crkal, Jiří; Volf, Martin. Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 375–389.