Dović, Marijan

Name variants:

Dović, Marijan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Dović, Marijan. "Český Prešeren": slovinská recepce Máchova kultu. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 163–173.

Article
Dović, Marijan. Literární dějiny středovýchodní Evropy v postnacionální perspektivě. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 109–116.

Article
Dović, Marijan. Tekstualna tradicija in elektronski medij: od digitalne slikovne reprodukcije do znanstvenokritične izdaje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 207–215.