Flašar, Martin

Name variants:

Flašar, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 26.

Article

Chapter
Flašar, Martin. Edgard Varèse – humanista a Brancusi soudobé hudby. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 45–67.

Article
Flašar, Martin; Žůrek, Pavel. Hledání Mistra – dva rané klavírní koncerty Jana Nováka. Musicologica Brunensia. 2020, vol. 55, iss. 2, pp. 99–115.

Chapter
Flašar, Martin. Iannis Xenakis. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 68–90.

Article
Flašar, Martin. Jan Novák, Jiří Trnka a jejich Kybernetická babička. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 57–61.

Article
Flašar, Martin. Jan Novák: Musica poetica Latina : od nesmrtelnosti jazyka k nesmrtelnosti hudby?. Musicologica Brunensia. 2010, vol. 45, iss. 1-2, pp. 95–102.

Article
Flašar, Martin. Jana Nováka hra se skleněnými perlami: skladatel a řadové techniky. Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. 79–85.

Chapter
Flašar, Martin. Le Corbusier – hudba a architektura. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 91–97.

Chapter
Flašar, Martin. Metodologické meditace. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 12–20.

Article
Flašar, Martin. MIDI housle v umění – od hudebního zvuku k multimediálnímu ovladači. Musicologica Brunensia. 2022, vol. 57, iss. 2, pp. 177–186.

Article
Flašar, Martin. Návrat Jana Nováka do USA. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 47–54.

Article
Horáková, Jana; Klodner, Michal; Ivičič, Martina; Flašar, Martin; Šedivá, Barbora; Kobíková, Zuzana; Čajková, Eva. Ohlédnutí za konferencí Soft skills – Aktuální otázky metodologie (umění) nových médií. TIM ezin. 2013, vol. 3, iss. 1-2, pp. 159–176.

Chapter
Flašar, Martin. Poème électronique. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 98–143.

Chapter
Flašar, Martin. Předmluva. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 5.

Chapter
Flašar, Martin. Přílohy. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 157–162.

Article
Flašar, Martin; Němcová, Pavlína. Proti historické amnézii: čeští exiloví skladatelé Jan Novák a Antonín Tučapský versus oficiální kulturní politika. Musicologica Brunensia. 2021, vol. 56, iss. 2, pp. 15–21.

Chapter
Flašar, Martin. Seznam pramenů a literatury. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 150–156.

Article
Flašar, Martin. Smyčcové kvartety Jana Nováka. Musicologica Brunensia. 2012, vol. 47, iss. 2, pp. 17–22.

Chapter
Flašar, Martin. Summary. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 148.

Article
Flašar, Martin. Technology or theology? : music beyond technology. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 1, pp. 63–68.

Chapter
Flašar, Martin. Teoretické, technologické a estetické předpoklady Varèseho tvorby. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 21–44.

Chapter
Flašar, Martin. Úvod. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 9–11.

Chapter
Flašar, Martin. Závěry, interpretace, hodnocení. In: Flašar, Martin. Poème électronique, 1958 : Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. 2012, pp. 144–147.

Article
Drozd, David; Spurná, Helena; Bártová, Jindřiška; Flašar, Martin; Drábek, Pavel; Zahrádka, Jiří; Částková, Patricie; Kovaříková, Hana; Hložková, Hana. Zich's Guilt – reactions to the concert performance of extracts. Theatralia. 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 223–235.