Gáfrik, Róbert

Name variants:

Gáfrik, Róbert (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Gáfrik, Róbert. Medzinárodná konferencia o ruskom formalizme vo východnej a strednej Európe. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 243–244.

Article
Gáfrik, Róbert. The fate of the formal method in Slovak literary studies. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 7–24.

Article
Gáfrik, Róbert. "… Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 73–82.