Galusová, Lucie

Name variants:

Galusová, Lucie (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Vařeka, Pavel; Balý, Radek; Funk, Lukáš; Galusová, Lucie. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 101–117.

Article
Funk, Lukáš; Galusová, Lucie. Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 395–405.

Article
Galusová, Lucie. Vodní mlýn jako objekt archeologického výzkumu. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 267–293.

Article
Galusová, Lucie. Zaniklý středověký sídelní areál na Tachovsku. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 319–329.