Hanuš, Martin

Name variants:

Hanuš, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Hanuš, Martin. Archeologický výskum Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 221–245.

Article
Hanuš, Martin. Ranogotický krucifix z Budmeríc (okres Pezinok). Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 173–187.

Article
Hanuš, Martin; Grznár, Peter; Hladíková, Katarína; Budaj, Marek; Čurný, Marián. Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 297–319.

Article
Hanuš, Martin; Kušnirák, David; Slivka, Michal. Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 651–667.