Hrubý, Jiří

Name variants:

Hrubý, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Hrubý, Jiří. Konsekrace ve výtvarném umění doby Antoninů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 145–163.

Article
Hrubý, Jiří. Der kosmische Kreislauf des Wassers in der bildenden Kunst des sumerisch-akkadischen Kulturkreises. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 88–101.

Article
Hrubý, Jiří. Politické poslání reliefu v Assyrii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1954, vol. 3, iss. C1, pp. 45–53.

Article
Hrubý, Jiří. Die Wassergottheiten der irdischen und der himmlischen Sphäre in der bildenden Kunst der Antike. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 109–119.