Jeřábková, Alena

Name variants:
Jeřábková, Alena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 26.

Chapter

Chapter
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Ediční poznámka. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011

Chapter
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Editorial note. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011

Chapter

Chapter

Chapter
Jeřábková, Alena. Obsah. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014

Chapter

Chapter