Jeřábková, Alena

Name variants:

Jeřábková, Alena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 27.

Chapter
Jeřábková, Alena. Bibliografie. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 262–266.

Chapter
Jeřábková, Alena. Delimitace regionálních typů lidového oděvu na rozhraní Valašska a Moravského Slovenska. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 171–190.

Chapter
Jeřábková, Alena. "Druhá existence" lidového kroje jako předmět národopisného bádání. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 35–40.

Chapter
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Ediční poznámka. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 8.

Chapter
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Editorial note. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 239.

Chapter
Jeřábková, Alena. Historie bádání o lidovém oděvu v českých zemích. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 24–34.

Chapter
Jeřábková, Alena. K typologickému zařazení horňáckých kabátků. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 126–134.

Chapter
Jeřábková, Alena. Kroj a odívání. In: Jeřábek, Richard. Proměny jihomoravské vesnice : (národopisné studie z Brumovic). 1981, pp. 85–100.

Chapter
Jeřábková, Alena. Lidový oděv, jeho charakteristické rysy a aspekty jeho studia. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 9–23.

Chapter
Jeřábková, Alena. Literatura. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 250–259.

Chapter
Jeřábek, Richard. Obsah. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 3–5.

Chapter
Jeřábková, Alena. Obsah. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 3–[4].

Chapter
Jeřábková, Alena. Odívání. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 43–117.

Chapter
Jeřábková, Alena. PhDr. Alena Jeřábková ... : [biografický medailon]. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 260–261.

Chapter
Jeřábková, Alena. Plachty jako relikt středověkého svrchního oděvu. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 81–90.

Chapter
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Richard Jeřábek : (14. 5. 1931 Rožnov pod Radhoštěm – 14. 10. 2006 Palermo, Sicílie). In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 234–236.

Chapter
Jeřábková, Alena. Rubáš nebo rubáč? : otazníky kolem geneze ženského spodního šatu. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 75–88.

Chapter
Jeřábková, Alena. Šuby na Valašsku v kontextu středoevropského oděvu. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 151–170.

Chapter
Jeřábková, Alena. Svatební pláštěnka jako relikt renesančního oděvu. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 118–125.

Chapter
Jeřábková, Alena. Traditional clothing culture: contributions to the iconography, typology and methodology. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 267–271.

Chapter
Jeřábková, Alena. Tři příspěvky k ikonografickému studiu lidových krojů. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 137–150.

Chapter
Jeřábková, Alena. Úvahy o lidovém oděvu na Valašsku. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 191–248.

Chapter
Jeřábková, Alena. Úvodem. In: Jeřábková, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 2014, pp. 5.