Kalaš, Andrej

Name variants:

Kalaš, Andrej (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Cepko, Jaroslav; Kalaš, Andrej; Suvák, Vladislav. Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1). Studia philosophica. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 7–27.

Article
Kalaš, Andrej. Helenizmus - nové výzvy gréckej filozofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2005, vol. 54, iss. B52, pp. 69–79.

Article
Kalaš, Andrej; Rajtíková, Katarína Dženisa. Je Pyrrhónova téza z Aristokleovho zlomku naozaj tetralemmou? : (prípravná analýza pre rozhodnutie buddhistického vplyvu). Pro-Fil. 2020, vol. 21, iss. 2, pp. 30–41.

Article
Kalaš, Andrej. Nový Ueberweg alebo bezpečný prístav historika antickej filozofie? : príručky k dejinám filozofie vydavateľstva Schwabe Verlag, Basel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2006, vol. 55, iss. B53, pp. 103–104.

Article
Kalaš, Andrej; Škvrnda, František. Socrates on deception, thievery and violence: towards situational ethics?. Graeco-Latina Brunensia. 2019, vol. 24, iss. 2, pp. 67–77.

Article

Article
Kalaš, Andrej. The Stoic cosmos, the freedom of the Stoic and the akrasia. Studia philosophica. 2023, vol. 70, iss. 1, pp. 31–47.