Karlíková, Helena

Name variants:

Karlíková, Helena (preferred)
Hofírková, Helena
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Karlíková, Helena. [Dorovský, Ivan. Makedonci žijí mezi námi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 222–224.

Article
Karlíková, Helena. [Hansack, Ernst. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 204–207.

Chapter
Karlíková, Helena. K staroslověnskému substantivu spǫdъ. In: Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. 2001, pp. 99–104.

Article
Karlíková, Helena. Několik dokladů "elementární příbuznosti". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1991, vol. 40, iss. E36, pp. 59–62.

Article
Karlíková, Helena. Některé hovorové pozdravy v češtině: zdařbůh, těbůh, těpic a další. Linguistica Brunensia. 2018, vol. 66, iss. 1, pp. 63–71.

Article
Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena. Radoslav Večerka (*18. 4. 1928 – †15. 12. 2017). Linguistica Brunensia. 2018, vol. 66, iss. 1, pp. 96–99.

Article
Karlíková, Helena. [Šlosar, Dušan. Otisky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 378–380.

Article
Karlíková, Helena. Soupis prací Evy Havlové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 189–193.

Article
Karlíková, Helena. Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním *chl-. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 35–38.

Article
Hofírková, Helena. Verba affectuum v latině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. 105–107.

Article
Karlíková, Helena; Večerka, Radoslav. Vývoj české etymologie v evropském kontextu. Opera Slavica. 2005, vol. 15, iss. 4, pp. 40–51.

Article
Karlíková, Helena. Vzpomínka na Arnošta Lamprechta. Linguistica Brunensia. 2019, vol. 67, iss. 2, pp. 61–63.

Article
Karlíková, Helena. Vzpomínka na Pavlu Valčákovou. Linguistica Brunensia. 2022, vol. 70, iss. 2, pp. 79–82.

Article
Karlíková, Helena. Žofie Šarapatková jubilující (* 2. 4. 1934). Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 87–89.