Kłodnicki, Zygmunt

Name variants:
Kłodnicki, Zygmunt (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Book
Kłodnicki, Zygmunt; Luković, Miloš; Slavkovský, Peter; Stoličná, Rastislava; Válka, Miroslav. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. 2012