Kolaříková, Veronika

Name variants:

Kolaříková, Veronika (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Kolaříková, Veronika. Národní identita, rámcové vzdělávací programy a edukační realita muzea : dispozitivní analýza. Museologica Brunensia. 2021, vol. 10, iss. 2, pp. 44–63.

Article
Kolaříková, Veronika. Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: přehledová studie. Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 1, pp. 45–61.

Article
Kolaříková, Veronika. Videostudie v muzejněpedagogickém výzkumu: případová studie. Museologica Brunensia. 2017, vol. 6, iss. 2, pp. 56–67.