Kostomlatský, Samuel

Name variants:

Kostomlatský, Samuel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 24 of 24.

Article
Bartoněk, Antonín. A contribution to the problem of land tenure in Ancient Pylos. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 115–117.

Article
Kostomlatský, Samuel. Analysis of rhythm effects in Alfred Tennyson's poem "Crossing the bar". Brno studies in English. 1981, vol. 14, iss. 1, pp. 133–137.

Article
Bureš, Jaroslav. Bíňa and Vértesszentkereszt : (contribution to the problem of the area of rhineland classicism in Czechoslovakia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, vol. 13, iss. F8, pp. 19–26.

Article
Bartoněk, Antonín. Chronology of the first Greek compensatory lengthening reexamined. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 153–162.

Chapter
Bartoněk, Antonín. Conclusion. In: Bartoněk, Antonín. Development of the long-vowel system in Ancient Greek dialects. 1966, pp. 156–161.

Chapter
Bartoněk, Antonín. Development of the consonantal system in ancient Greek dialects. In: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. 1961, pp. 139–182.

Article
Štědroň, Bohumír. "Ej, danaj" and "Zelené sem sela" in the Opera Jenufa by Janáček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, vol. 19, iss. H5, pp. 91–104.

Chapter
Bartoněk, Antonín. Greek dialects of antient Apennine peninsula. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, pp. 17–36.

Article
Kostomlatský, Samuel. Idiom as instrument of personal approach : is the Greek ἰδίωμα a legitimate begetter of the modern English idiom?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 335–342.

Article
Střítecký, Jaroslav. Intonation as a problem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1968, vol. 17, iss. H3, pp. 99–116.

Chapter
Pražák, Richard. Josef Dobrovský as an expert in Hungarian and Fenno-Ugric. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. 1967, pp. 171–176.

Article
Bartoňková, Dagmar. Marcellinus Comes and Jordanes's Romana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, vol. 16, iss. E12, pp. 185–194.

Article
Bárta, Boleslav. Několik poznámek k předmětu psychologie v theorii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, vol. 6, iss. B4, pp. 78–91.

Chapter
Bartoněk, Antonín. Nynější stav luštění krétského lineárního písma A. In: Mnema Vladimír Groh. 1964, pp. 197–210.

Article
Štědroň, Bohumír. Precursors of Janáček's Opera "Její pastorkyňa" (Jenufa) : prologue to Jenufa - Jealousy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1968, vol. 17, iss. H3, pp. 43–74.

Article
Bárta, Boleslav. Příspěvek k theorii pozornosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, vol. 6, iss. B4, pp. 62–73.

Chapter
Bartoněk, Antonín. Problem of double ē-, ō- sounds in ancient Greek dialects. In: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. 1962, pp. 79–92.

Article
Hálová-Jahodová, Cecilie. Sochařská rodina Schweiglů v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, vol. 17, iss. F12, pp. 59–78.

Article
Bartoněk, Antonín. The Boeotian and Thessalian narrowings of long vowels : a comparative study. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 167–179.

Article
Bartoněk, Antonín. The development of the Attic-Ionic long-vowel system. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 73–84.

Article
Bárta, Boleslav; Ludvíková, Helena. The difference in emotional irritability between asthmatic and normal children. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 7–12.

Article
Bartoněk, Antonín. The phonic evaluation of the S-and Z-signs in Mycenaean. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 89–102.

Article
Chmelař, Vilém. Trvání aktivní akustické pozornosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1957, vol. 6, iss. B4, pp. 1–61.

Article
Štěpaník, Karel. Walt Whitman - básník demokracie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 103–119.