Koutná, Marie

Name variants:

Koutná, Marie (preferred)
Koutná-Ondroušková, Marie
Ondroušková, M.
Ondroušková, Marie
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Koutná, Marie. [Grasshoff, Helmut. A.D. Kantemir und Westeuropa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 172–174.

Article
Koutná, Marie. [Jefimov, A.I. История русского литературного языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, vol. 7, iss. A6, pp. 144–145.

Article
Koutná, Marie. [Radovskij, Moisej Izrailevič. Antioch Kantemir i Peterburskaja [i.e. Peterburgskaja] Akademija nauk]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, vol. 10, iss. D8, pp. 183–186.

Article
Koutná, Marie. Rodinné prostředí Antiocha Kantemira. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, vol. 10, iss. D8, pp. 129–135.

Article
Koutná, Marie. [Tvorčestvo Dostojevskogo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 268–271.

Article
Koutná, Marie. Úloha parodie ve vývoji satirické literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 35–41.

Article
Zatočil, Leopold. Zur deutschen Druckvorlage des Rohový Sayffryd von Tobiáš Mouřenín : Frank Wollman zugeeignet. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, vol. 8, iss. D6, pp. 5–18.

Chapter
Šimek, Emanuel. Последние Кельты в Моравии : резюме. In: Šimek, Emanuel. Poslední Keltové na Moravě. 1958, pp. 505–519.

Chapter
Šimek, Emanuel. Послесловие. In: Šimek, Emanuel. Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu. 1953, pp. 594–624.

Chapter
Šimek, Emanuel. Резюме. In: Šimek, Emanuel. Chebsko v staré době : dnešní nejzápadnější slovanské území. 1955, pp. 342–347.