Kováčik, Peter

Name variants:

Kováčik, Peter (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Votinský, Jiří; Kováčik, Peter. Nálezy středověkých barviv v Brně. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 89–94.

Article
Procházka, Rudolf; Kováčik, Peter; Zůbek, Antonín. Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 197–213.

Article
Beroušek, Jindřich; Kováčik, Peter. Příspěvek k historické topografii Uherského Hradiště. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, vol. 47, iss. M3, pp. 63–76.

Article
Kouřil, Pavel; Kováčik, Peter; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Tvrz a město Jeseník ve středověku. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 239–268.

Article
Kováčik, Peter. Záblacany, jejich ekonomika a služební organizace aneb Odpovědi a otázky. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 81–89.