Kozáková, Romana

Name variants:

Kozáková, Romana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan. Jímka 938 z Chrudimi - Hradební ulice : pokus o určení statutu jejího majitele. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 455–489.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina. Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 445–481.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina. Parcela za čp. 10/I v Chrudimi: její vývoj a životní prostředí. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 539–575.