Krafl, Pavel

Name variants:

Krafl, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Krafl, Pavel. Několik poznámek k edicím předhusitských synodálních statut olomoucké diecéze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, vol. 45, iss. C43, pp. 61–72.

Article
Krafl, Pavel. Neznámá konfraternitní listina třeboňské kanonie (1416) z archivu v Klosterneuburgu. Studia historica Brunensia. 2013, vol. 60, iss. 1-2, pp. 109–113.

Article
Krafl, Pavel. [Polc, Jaroslav V., ed. Svatý Vojtěch: sborník k mileniu]. Religio. 1998, vol. 6, iss. 1, pp. 96–97.

Article
Krafl, Pavel. [Rapp, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku]. Religio. 1997, vol. 5, iss. 2, pp. 177.