Kutal, Albert

Name variants:

Kutal, Albert (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Kutal, Albert. Bemerkungen zum Reiterstandbild des hl. Georg auf der Prager Burg. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 35–52.

Article
Kutal, Albert. Bemerkungen zur Altstädter Madonna in Prag. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, vol. 15, iss. F10, pp. 5–23.

Article
Kutal, Albert. Dvacátá léta Jaroslava Krále. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. 61–74.

Article
Kutal, Albert. Dvě knihy o renesančním sochařství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 393–397.

Article
Kutal, Albert. Eugen Dostál : k dvacátému pátému výročí jeho smrti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, vol. 17, iss. F12, pp. 7–12.

Article
Kutal, Albert. K otázkám parléřovského sochařství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 63–85.

Article
Kutal, Albert. Les Primitifs de Bohême : la sculpture. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, vol. 16, iss. F11, pp. 27–37.

Article
Kutal, Albert. Les problèmes limitrophes de la sculpture tchèque au tournant de 1400. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, vol. 18, iss. F13, pp. 5–24.

Article
Kutal, Albert. Materiály k dějinám gotické plastiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, vol. 16, iss. F11, pp. 73–78.

Chapter
Kutal, Albert. Socha sv. Jiří na Hradčanech a Itálie. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, pp. 199–207.

Article
Kutal, Albert. The Brunswick sktetchbox and the Czech art of the eighties of the 14th century. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 205–228.

Article
Kutal, Albert. Tváře krásných madon. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1954, vol. 3, iss. C1, pp. 54–65.

Article
Kutal, Albert. Zur Genesis der spätgotischen Plastik Mitteleuropas. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 155–166.