Maradová, Ludmila

Name variants:

Maradová, Ludmila (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Maradová, Ludmila. Estetická výchova a Československá televize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, vol. 38, iss. I24, pp. 115–125.

Article
Maradová, Ludmila. Estetická výchova v hromadných sdělovacích prostředcích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, vol. 36, iss. I22, pp. 87–93.

Article
Maradová, Ludmila. [Jůva, Vladimír. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, vol. 38, iss. I24, pp. 147–148.