Matoušek, Václav

Name variants:

Matoušek, Václav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Matoušek, Václav. Archeologický výzkum bojišť a vojenství raného novověku v českých zemích : historie, stav poznání, diskuse. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 233–243.

Article
Matoušek, Václav; Scheufler, Vladimír. Raně novověké berounské zboží ve světle archelogických výzkumů v Berouně. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 189–196.

Article
Benková, Milena; Charvát, Petr; Matoušek, Václav. Zástavba města Berouna ve 13. století. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 157–176.