Melichárek, Maroš

Name variants:

Melichárek, Maroš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Melichárek, Maroš. Ivo Andrić (1892–1975) a srbský národný naratív : identita, nacionalizmus a kosovský kult. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 57–62.

Article
Melichárek, Maroš. Národná symbolika a mýtus v srbských vojenských piesňach z obdobia r. 1991-1995. Porta Balkanica. 2015, vol. 7, iss. 2, pp. 25–34.

Article