Nekula, Marek

Name variants:

Nekula, Marek (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Nekula, Marek. Etnické stereotypy a jejich artikulace v češtině (a v němčině). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 65–75.

Article
Nekula, Marek. Franz Kafka als Beamter der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für Böhmen in Prag. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2001, vol. 15, iss. 1, pp. 113–140.

Article
Nekula, Marek. [Homoláč, Jiří. Internetové diskuse o cikánech a Romech]. Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 328–330.

Article
Nekula, Marek. Ironie v Lásky hře osudné. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 61–74.

Article
Nekula, Marek. Ironiesignal : Beschreibung der Ironie in Handlung und Text. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1996, vol. 10, iss. 1, pp. 41–53.

Article
Nekula, Marek. [Kniffka, Hannes. Elements of culture-contrastive linguistics]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 197–199.

Article
Nekula, Marek. Lou Andreas-Salomé und Theodor Lessing : eine Begegnung im Jahre 1906. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1997, vol. 11, iss. 1, pp. 79–96.

Article
Nekula, Marek. Němci a Židé v Nerudových Povídkách malostranských. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 49–54.

Article
Nekula, Marek. [Salzmann, Zdeněk. Language, culture and society: an introduction to linguistic anthropology]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 143–146.

Article
Nekula, Marek. [Žena - jazyk - literatura: sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996. Sestavila Dobrava Moldanová]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 215–219.