Nenadalová, Jana

Name variants:
Nenadalová, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Karásek, Adam; Koppová, Kateřina; Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan; Trtílek, Jan. COVID reports. Sacra. 2020.

Article
Řezníček, Dan; Nenadalová, Jana. Kapitány & Power : Přednášky a workshopy. Sacra. 2020.

Article

Article

Article
Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan. Rozhovor s Alešem Chalupou : Epidemie v Římské říši. Sacra. 2020.

Article
Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan. [Úvodník]. Sacra. 2020.

Article
Menšíková, Tereza; Nenadalová, Jana. Zpráva z 14th ISORECEA Online Conference. Sacra. 2021.