Nenadalová, Jana

Name variants:

Nenadalová, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Nenadalová, Jana; Menšíková, Tereza. "Metal Studies in Central/Eastern Europe : 1st (online) workshop" on extreme music and its academic studies. Religio. 2022, vol. 30, iss. 1, pp. 77–80.

Article
Karásek, Adam; Koppová, Kateřina; Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan; Trtílek, Jan. COVID reports. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 2, pp. 33–38.

Article
Vondruška, Oldřich; Žatečka, Luděk; Chalupa, Aleš; Kundt, Radek; Kundtová Klocová, Eva; Kaše, Vojtěch; Čejková, Olga; Vrzal, Miroslav; Ketman, Václav; Menšíková, Tereza. Historie 20 let vydávání časopisu Sacra očima jeho šéfredaktorek a šéfredaktorů. Sacra. 2022, vol. 20, iss. 2, pp. 61–69.

Article
Řezníček, Dan; Nenadalová, Jana. Kapitány & Power : Přednášky a workshopy. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 2, pp. 56–59.

Article
Nenadalová, Jana. [Luhrmann, Tanya M. How god becomes real: kindling the presence of invisible others]. Religio. 2021, vol. 29, iss. 1, pp. 93–96.

Article
Nenadalová, Jana. Mystická zkušenost v laboratoři : terapie tmou. Sacra. 2018, vol. 16, iss. 2, pp. 7–25.

Article
Puchovský, Michal; Nenadalová, Jana. Osmnáctá konference Evropské asociace pro studium náboženství (EASR). Religio. 2021, vol. 29, iss. 2, pp. 183–185.

Article
Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan. Rozhovor s Alešem Chalupou : Epidemie v Římské říši. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 2, pp. 20–32.

Article
Nenadalová, Jana. Spiritualita Colina H. van Eeckhouta a Church of Ra : dualita a bolest. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 6–22.

Article
Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan. [Úvodník]. Sacra. 2020, vol. 18, iss. 2, pp. 5–6.

Article
Menšíková, Tereza; Nenadalová, Jana. Zpráva z 14th ISORECEA Online Conference. Sacra. 2021, vol. 19, iss. 1, pp. 85–90.