Nešpor, Zdeněk R.

Name variants:

Nešpor, Zdeněk R. (preferred)
Content type
Displaying 1 - 17 of 17.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. [Aston, Nigel. Christianity and revolutionary Europe, 1750-1830]. Religio. 2003, vol. 11, iss. 2, pp. 308–310.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. Banátští Češi jako potomci tolerančních sektářů. Religio. 1999, vol. 7, iss. 2, pp. 129–144.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. Bible českých exulantů a tajných nekatolíků v 18. století. Religio. 2005, vol. 13, iss. 2, pp. 231–258.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. Brněnský výzkum religiozity z roku 1930 : současná interpretace. Religio. 2007, vol. 15, iss. 1, pp. 87–107.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. [Bubík, Tomáš. České bádání o náboženství ve 20. století: možnosti a meze]. Religio. 2011, vol. 19, iss. 2, pp. 257–259.

Article

Article
Nešpor, Zdeněk R.. Ekonomistický redukcionismus a humanistická perspektiva v současné sociologii náboženství. Religio. 2004, vol. 12, iss. 2, pp. 163–186.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. [Křišťan, Alois. Počátky pastorální teologie v českých zemích]. Religio. 2005, vol. 13, iss. 2, pp. 339–342.

Article

Article
Nešpor, Zdeněk R.. Náboženství a emigrace 20. století : český případ. Religio. 2003, vol. 11, iss. 2, pp. 205–226.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. [Strenski, Ivan. Thinking about religion: an historical introduction to theories of religion]. Religio. 2008, vol. 16, iss. 1, pp. 131–132.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. [Taylor, Charles. Varieties of religion today: William James revisited]. Religio. 2003, vol. 11, iss. 1, pp. 139–142.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. Václava Budovce z Budova hodnotící recepce islámu a její příčiny. Religio. 2001, vol. 9, iss. 2, pp. 139–156.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. Vnější označení a sebeoznačení českých nekatolíků v 18. a 19. století. Religio. 2002, vol. 10, iss. 2, pp. 215–236.

Article
Nešpor, Zdeněk R.. [Zuber, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století]. Religio. 2004, vol. 12, iss. 2, pp. 289–293.