Otčenášek, Jan

Name variants:

Otčenášek, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Frič, Marek; Berti, Alexandra; Otčenášek, Jan. Percepční hodnocení vlastností pěveckého provedení koloraturní árie. Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 1, pp. 187–222.