Pavlásek, Michal

Name variants:

Pavlásek, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Chapter
Pavlásek, Michal; Nosková, Jana. Ediční poznámka. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, pp. 148.

Chapter
Obsah. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, pp. 3–4.

Chapter
Pavlásek, Michal; Nosková, Jana. Předmluva. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, pp. 5–6.

Chapter
Seznam autorů. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, pp. 149–152.

Chapter
Pavlásek, Michal; Nosková, Jana. Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, pp. 7–20.