Pavlincová, Helena

Name variants:
Pavlincová, Helena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 36.

Chapter

Chapter

Article
Pavlincová, Helena. [Filosofický slovník]. Religio. 1996.

Book
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Jaký logos, jaký mýtus? Česká filosofie náboženství. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Jiný logos, mýtu navzdory: konfesijní filosofie náboženství. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Jmenný rejstřík. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Article
Pavlincová, Helena. K jubileu profesora Pavla Spunara. Religio. 2018.

Chapter
Gabriel, Jiří; Pavlincová, Helena; Zouhar, Jan. Literatura. In: Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami : náčrt. 2001

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Logos bez mýtu: analytická filosofie náboženství. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Chapter
Gabriel, Jiří; Pavlincová, Helena; Zouhar, Jan. Obsah. In: Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami : náčrt. 2001

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Obsah. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Od logu k mýtu: filosofie náboženství ztrácí kompetence. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Od mýtu k logu: metamorfózy náboženství ve filosofii náboženství. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Chapter
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Od mýtu k logu: negace a logizace mýtu ve filosofii náboženství. In: Horyna, Břetislav. , Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999