Preusz, Michal

Name variants:

Preusz, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Preusz, Michal. Historicko-archeologický výzkum doby třicetileté války (1618–1648) : současný stav studia a perspektivy. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 151–183.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr; Preusz, Michal. Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku : korelace archeologických a historických pramenů. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 281–309.

Article
Čapek, Ladislav; Preusz, Michal; Militký, Jiří. Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 7–33.

Article
Čapek, Ladislav; Preusz, Michal. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 313–355.

Article
Šulista, Vojtěch; Preusz, Michal. Zaniklá ves Březová Lhota u Berouna. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 246–262.